Etablerer Tilflytterteam Gratangen

Gratangen kommune tar tilrettelegging for økt tilflytting seriøst! Et bredt sammensatt tilflytterteam er under etablering.

På foto ser vi de representanter fra Gratangen kommune som var tilstede på møtet hvor de første planer for det videre arbeid ble lagt.

Fra venstre: 
Monica Hansen, Gratangen kommune - Biblioteket
Torbjørn Johnsen, Gratangen kommune - Teknisk avdeling
Anita Karlsen, Gratangen kommune - Ordfører
Hege Olsen Richardsen, Gratangen kommune - Sektorleder helse og omsorg
Arild K. Bratsberg, Gratangen kommune - Leder Administrasjon
Linda Klausen, Gratangen kommune - Rådgiver for Næring og Utvikling
Ikke tilstede på foto: Elsa Holm, Gratangen Frivilligsentral

Tilflytterteamet vil ha en viktig rolle som koordinator og formidler av tilbud, tjenester, aktiviteter og møteplasser for tilflyttere. 

Teamet vil bli satt sammen av personer som kan møte tilflytteren som formidler av informasjon på følgende områder:

  • Det første møtet (Velkommen hit)
  • Barn, unge, familie (Bosted, barnehage, helse)
  • Kultur og fritid
  • Utdanning og karriere
  • Arbeidsliv

Noen av oppgavene tilflytterteamet vil ta fatt på:

  • Utarbeide kommunikasjonsstrategi. Gjøre bevisste valg av kommunikasjonskanaler og legge til rette for ønsket kontakt og kommunikasjon med målgruppene.
  • Drift og oppdatering av tilflytterportal.
  • Utarbeide årlige handlingsplaner som synliggjør planlagt aktivitet.
  • Gjennomføre målrettede aktiviteter mot de ulike grupper av tilflyttere.
  • Gjennomføre holdningskampanjer i befolkningen og de ulike lokale aktørene i kommune, fylke, frivillighet og næringsliv.

Den endelige sammensetning av teamet vil bli publisert her på boigratangen.no og på kommunens nettsider. 

Tilflytterteam Gratangen