w

23 januar 2020 | Tar du styringen?

Kurs i styrearbeid 23. januar 2020 kl. 09-16 ved Gratangen Kommunehus. Er du allerede styremedlem og ønsker faglig påfyll, eller ønsker du å ta del i styrearbeid fremtiden? Bli med, del dine erfaringer og få tilført ny kompetanse.

NY DATO! Kurs i styrearbeid
28.10.201916:58 Hilde Normark

Målgruppe: For deg som har styreverv i næringslivet, har et politisk verv eller vurderer å ta et verv i fremtiden.

Foredragsholder: Ann Kristin Andreassen, VINN

Tidspunkt/sted: 23. januar 2023 kl. 09-16 ved Gratangen Kommunehus. 

Deltakeravgift: Kr 150,-  (inkl. enkel servering)

TEMA:

Styrearbeid i praksis - Hva skal et styre egentlig gjøre?

Hva er styrets rolle og oppgave? Vi ser på formelle sider ved styrets arbeid.

Økonomioppfølging

er normalt den viktigste oppgaven et styre utfører, men som styremedlemmene ofte føler seg mest usikker på. Hvilke rapporter og nøkkeltall bør du som styremedlem ha kjennskap til?

Styret og strategiarbeid

- Strategi i styret bør være en prioritert oppgave, og krever kompetanse i styret til å stille de riktige spørsmålene.

Det digitale skiftet – henger du som styremedlem med?

Styre og ledelse i digitaliseringsprosessen, hvordan går vi frem?

Styrets samfunnsansvar – bærekraft på agendaen.

Bærekraft har utviklet seg til å bli et svært betydningsfullt konkurransefortrinn og en nødvendighet for å overleve i en konkurranseutsatt hverdag. Hva bør dere vite om styrearbeid og bærekraft?