Gratangen Næringsforum

Gratangen Næringsforum har nærmere 30 medlemsbedrifter og jobber for å ivareta og videreutvikle næringslivet i Gratangen med fokus på eksisterende og nye arbeidsplasser.

Vi arbeider med saker som er av interesse for medlemmene, og skal være et kontaktskapende og sosialt samlingspunkt.

  • Vi gjennomfører jevnlige medlemsmøter hver 6. uke med informasjon og variert tema.
  • Vi har nettside og facebookside for informasjon og markedsforum av forumet og dets medlemmer.
  • Vi legger til rette for felles kompetanseheving og felles arrangementer for næringsliv og innbyggere i kommunen.


Besøk nettsidene til næringsforumet for mer info om næringslivet i Gratangen: http://gtnf.no