NRK 29.10.18 | Se "Norge nå" fra Nordnorsk Fartøyvernsenter

Riksantikvaren har fordelt vel 60 millioner kroner til fartøyvern. Midlene som fordeles over statsbudsjettet gir et viktig tilskudd til fartøyvernet.