Nordnorsk Fartøyvernsenter

Nordnorsk Fartøyvernsenter i Gratangen er et av 3 nasjonale fartøyvernsentre. Vårt primære formål er å bevare og videreføre håndverkskunnskap knyttet til istandsetting, drift og vedlikehold av eldre båter og fartøy. Dette gjøres gjennom istandsetting av båter og fartøy etter antikvariske prinsipper, forskning, dokumentasjon og formidling/opplæring.

29.10.201820:50 Hilde Normark
, click to open in lightbox