Eliborg Kulturhus

Gratangen kommune tilbyr i Eliborg tilrettelagte lokaler, arbeidsrom og verksted for kreative virksomheter.

Eliborg ble ferdig oppført i 1926. Da var det skole, internat og kapell i bygget. 

I dag har Eliborg kulturhus stor betydning for både det frivillige kulturlivet og for profesjonelle kulturnæringsaktører. 

Bygget eies og driftes av Gratangen kommune, mens utviklingen av innholdet i bygget skjer gjennom engasjementet hos de som har aktiviteter på Eliborg.

Hoveddelen av bygningen leies ut til næringsaktører og lag/foreninger.

Eliborg kulturhus
Eliborg kulturhus
Eliborg kulturhus
Eliborg kulturhus
Eliborg kulturhus