Vi kartlegger!

For å ha det aller beste utgangspunkt for å tilrettelegge for økt tilflytting, gjennomfører vi kartlegginger. Svar på kartlegginger - opp send gjerne en oppfordring til andre om å gjøre det samme!