Kartlegging mottaksapparat og tilbud til tilflyttere

Gratangen kommune ønsker å tilrettelegge for økt tilflytting og at flere blir værende.
I den forbindelse samler vi info om hvilke tilbud ulike aktører, lag/foreninger og kommunen har rettet mot ulike målgrupper av tilflyttere.

01.10.201909:52 Hilde Normark
, click to open in lightbox