Kartlegging rekrutterings- og kompetansebehov

Gratangen kommune ønsker å tilrettelegge for økt tilflytting og at flere velger å bli boende i kommunen. Behovet for arbeidskraft blir stort de neste årene og vi ønsker at personer med rett kompetanse velger å ta de ledige jobbene vi kan tilby.