Vi kartlegger tilflytter-tilfredshet

Er du tilflytter til regionen? Vi kartlegger tilflytter-tilfredshet. Hva tenker du som tilflytter om måten du ble tatt i mot, hvorfor kom du hit og blir du værende?

01.10.201909:44 Hilde Normark
, click to open in lightbox