w

Kurs: Sti- og skiltmanus - hvorfor og hvordan?

Viktige stier bør finnes i Norgeskart og Kartverkets app. For at stier skal få plass i nasjonale databaser, må stiene være registrert med koordinatfestede data og som skiltet og merket. For å gjøre stier og løyper bedre tilgjengelig for alle, har det siden 2013 vært satset mye på skilting og merking av stinettet, ikke minst i nærturområdene rundt byer og tettsteder.

29 okt i Harstad
21.10.201917:31 Hilde Normark