Vi kartlegger

For å ha det aller beste utgangspunkt for å tilrettelegge for økt tilflytting, gjennomfører vi kartlegginger. Her kan du se og svare!