Et sted å bli glad i!

Kystkulturkommunen Gratangen har gode oppvekst- og utviklingsmuligheter med nærhet til offentlige servicetilbud, et driftig næringsliv og et rikt kulturliv.

Der bor ca. 1 100 mennesker i kommunen, med Årstein som kommunesenter. 

Gratangen kommune er et attraktivt sted å bo for de som ønsker å være tett på fjord og fjell og delta i et attraktivt bygdeliv med realiseringsmuligheter for de fleste drømmer for både barn, unge, voksne og eldre.

Naturen, kystkulturen og kunsten er noen av de bærende verdier i kommunen.